Αποτελέσματα ανα ΚατηγορίαParanesti Path (P.P.)

M20

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

M30

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

M51+

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

W20

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

W30

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

W51+

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

Nestos Trail (N.T.)

M20

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

M30

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

M51+

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

W20

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

W30

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

W51+

Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος